De geschiedenis:

Begin 2005 Remco laat mij niet meer in zijn huis. Voorheen ruimde samen op, maakte we schoon, ik ben bang dat hij achteruit gaat: komt vaak op de dag uit zijn bed als ik langs kom, ik signaleer een vorm van verwaarlozing. Ik ga langs de huisarts en geef de situatie aan. Huisarts adviseert het RIBW/Stichting Kwintes in te schakelen, de hulpverleners zijn ingespeeld om te werken met mensen, met die
Zich isoleren/psychische situaties. Ik neem contact op met Kwintes. Ondanks dat Remco hen vaak v.d. deur laat staan en geen brieven beantwoord, blijft men contact maken. Uiteindelijk laat Remco een begeleider binnen. Na gesprekken met Remco, gaat Remco mee naar het RIAGG.
Maart 2006 Remco gaat met de begeleidster van Kwintes, mee naar het RIAGG. Ook ik als moeder ga voor aanvullende informatie met Remco mee naar het RIAGG. In mijn bijzijn geeft Remco op de vraag van de verpleegkundige wat hij denkt dat hij heeft als antwoord; “ik denk dat ik depressief ben.” Dit concludeert hij naar aanleiding van zijn eigen situatie. Ondanks dat ik mij er buiten zou houden, Remco wil geen bemoederen, bel ik Kwintes en geef aan wat Remco heeft meegedeeld en vroeg de begeleidster met Remco gebruik van medicatie te bespreken, aangezien Remco (volgens eerdere bevinding andere psychiater last heeft van recidiverende depressies) heeft vanaf zijn 17e. Zij bespreekt dit in bijzijn van Remco en de verpleegkundige. Na de dood van Remco vraag ik wat de reden is dat hij geen medicatie heeft gekregen, antwoord psychiater; “daar ben ik niet zo voor” Ik ga ervan uit dat als je iemand die tot niets komt, zeer zwaar is, op zo’n moment ook lichamelijk laat onderzoeken vóór je zo maar medicatie geeft, op dat moment was ook de lichamelijk ernst naar boven gekomen. Remco blijft consequent in de hitte van 2005 en in de winter in de kou, op zijn fiets, met een levensgevaarlijk suikergehalte en dodelijk hartvaten naar het RIAGG gaan, dit geeft men persoonlijk aan; Remco blijft consequent komen - Uiteraard, ook Remco zag dat het echt niet goed, het lijnen wat hij normaal probeerde/sporten lukte niet - zijn lichaam was op, hij lag gewoon vaak op bed. Tuurlijk bleef Remco naar het RIAGG gaan hij hoopte dat RIAGG hem wel beter zou maken - dit keer lukte hem niet -
   

01-04-2006

Remco overlijdt.
   
07-04-2006
Remco wordt begraven.
26-04-2006
Gesprek met behandelende psychiater mw. H. van het RIAGG. Ik benader op 3 april de psychiater - helaas had men niet eerder tijd
voor een gesprek dan ruim 3 weken na Remco’s dood - en blijf ik als moeder weken met vragen rond lopen - Gesprek begint met de vraag van de psychiater of ik het oké vindt dat een co-assistent collega bij het gesprek over de dood van mijn kind is - deze assistent heeft Remco nooit gezien - Uiteraard ga ik hier niet mee akkoord in deze emotionele situatie - Als ik later aangeef deze situatie niet prettig te hebben gevonden, kom voor gesprek overlijden zoon, krijg ik geritmeerd als antwoord; “u kunt toch ja of nee zeggen”
05-05-2006
Indienden van klacht tegen behandelende arts en het RIAGG bij de klachten commissie.
17-05-2006
Psychiater geeft op vragen van mij als moeder -in een brief aan dat ondanks Remco zichtbare overgewicht en het Bekend zijn met zijn destructieve verwaarloosde - gemeld door professionele medewerker en ondanks suggestie van het RIAGG teamzelf om Remco een lichamelijk onderzoek te laten doen, zij DIT NIET HEEFT OVERWOGEN TE DOEN.
31-03-2006
Zitting van de klachten commissie
Brief van mij aan klachten commies. Klopt het dat arts niet op de hoogte was dat Remco al 6 jaar geen begeleiding meer van RIBW had, was gemeld
Brief retour, blijkt zo te zijn - zo mogelijk anders hebben gehandeld.
Uitslag van de klachten commissie (arts niet correct gehandeld, hadRemco met zichtbare signalen moeten onderzoeken
24-10-2006 Netwerk TV vraagt in de uitzending 24 oktober 2006 of RIAGG het beleid heeft aangescherpt - RIAGG geeft geen commentaar -
07-08-2006 Als moeder verzoek ik RIAGG om de kosten & ’t graf te betalen. Stel de vraag of men beleid heeft aangescherpt - tot op heden geen comm. Vraag of het klopt dat Remco volgens zijn afspraak briefjes pas in
december voor het eerst een arts heeft gezien? - tot op heden geen commentaar
Ik ga ervan uit dat men niets heeft aangescherpt, omdat men A. men dat mij
dit als nabestaande binnen een maand had moeten melden B. men blijft er vanuit gaan goed te hebben gehandeld - dan hoef je ook niets te veranderen.
15-08-2006 Brief bestuur, voorzitter geeft aan graf en kosten erom heen te willen betalen
Ik moet als moeder wel in tweevoud een brief tekenen waarin ik aangeef dat ik met de betaling niet aangeef dat RIAGG Juridisch aansprakelijk is - en men 0 geeft aan het graf aan Remco te zien als “Een uiting van vriendelijkheid.”
11-09-2006 Brief van mij retour- geef aan niet te tekenen voor - aan te geven dat RIAGG niet juridisch aansprakelijk is - want dit is aan de rechter - en waar ik ABSOLUUT Niet voor teken - is het feit dat men het betalen v.d. rekening als een uitging van vriendelijkheid ziet of te wel “een aangeboden geste” Ik verzoek deze passages te schrappen.
25-09-2006 Brief van voorzitter, namens bestuur - (er wordt niet echt ingegaan op mijn brief hierboven) maar men geeft aan te vinden goed te hebben gehandeld in de behandeling naar Remco - en helemaal volgens het protocol, men blijft vinden
Dat zij Remco met al zijn ernstige gemelde en zichtbare signalen niet hoefde te onderzoeken - Ik had deze reactie niet verwacht, want volgens de Reglement Klachten van Patiënten hoort men als het bestuur (artsen er niet mee eens zijn mij dit binnen ene mand te melden, zodat ik verder actie zou kunnen nemen. Pas 4 maanden later verneem ik dat artsen er niet mee eens zijn
Verder gaat men nu heel technisch in op het feit dat Remco niet depressief zou zijn - WAT DEED HIJ DAN MAANDEN - bij het RIAGG - had men hem met al zijn signalen dan helemaal niet voor een lichamelijk onderzoek moeten doorsturen??? Verder gebruikt men als argument: Remco gaf aan dat hij naar eigen zeggen een goede gezondheid had. WAAR SLAAT DIT OP!! Ik meldt mij zoon toch niet voor niets bij een RIBW instelling, er waren toch ernstige signalen, zowel van de professionele medewerker, Remco zelf die aangaf zich te verwaarlozen, en tot niets te komen, dagen op bed te liggen etc. etc.
Zelf zit ik in de hulpverlening, als een pupil zegt; oh alles is goed met mij hoor, maar de jongen ligt dagen op bed, komt tot niet, isoleert zich, als ik de school bel zegt men, hij komt vaak niet op school, of doet niet mee, zeg ik dan. Oké de pupil zegt alles is oké, en neem geen actie????ONGELOFELIJK DIT ARGUMENT VAN ARTSEN - zeker omdat er bij Remco wel Signalen zijn,
Remco heeft wel signalen gegeven. ZIJN LICHAAM gaf dit- maar ook zelf heeft hij aangegeven in mij bijzijn bij het RIAGG- depressief te zijn en ook meegedeeld dat hij tot niets komt, er sprake is van verwaarlozing, hoe zo heeft Remco’s niets gezegd!!
Meest afschuwelijke in deze brief was de afsluiting v.d. voorzitter: REMCO HEEFT IN 2003 NOG KUNNEN LIJNEN WAAROM ZOU HIJ DIT NU NIET HEBBEN GEKUND (Dit zegt een arts die weet dat
Iemand met 74 suikergehalte (levensgevaarlijk) en kansslagaderen totaal dichtgeslibd (dodelijk) echt niet meer zonder insuline en medische acute behandeling dit niet zelfstandig kan)
(ZIE BRIEF - BESTUUR 25 SEPTEMBER 2006, pag 1 en pag 2)
Oktober 2006 Ik besluit geen geld meer te willen accepteren voor het graf van Remco- .Remco’s ziel zal niet meer rustig kunnen rusten als ik mensen die door nalatigheid hem niet de mogelijkheid hebben gegeven op genezing en nu nog durven aan te geven, ondanks dat hij onder de grond ligt, dat hij toch zelfstandig nog had kunnen lijnen, dat er nog een korreltje zand op Remco’s g
Rustplek zou liggen, die men als ‘UITING VAN VRIENDELIJKHEID’
Remco heeft geschonken.
Door het nemen van een lening, heb ik alle kosten, begrafenis, steen,
MET LIEFDE betaald - en dat is de basis van alles. Al het andere is maar zo relatief in het leven!!
03-10-2006 Neem contact op met het juridischburo in de Gordiaan; neem nu een advocaat in handen.
06-10-2006 Wordt verwezen naar MR. Ridder - te Zeewolde
Stuurt brief naar RIAGG voor het opvragen van Remco’s dossier -
Stuurt een tweede brief - tot op heden - net als met vorige brieven - geen reactie RIAGG.
18-12-2006

Advocaat stuurt een brief naar de huisarts Remco, verzoek obductierapport
- Mr. Ridder heeft eerder verzocht om medische gegevens, vanwege privacy Remco - kan de arts hier niet toe over gaan.
RIAGG reageert geheel niet op verzoek - advocaat op medische gegevens. Advocaat stuurt t brief naar de huisarts Remco, verzoek obductierapport
- Mr. Ridder heeft eerder verzocht om medische gegevens, vanwege privacy Remco - kan de arts hier niet toe over gaan.
RIAGG reageert geheel niet op verzoek - advocaat op medische gegevens.

07-02-2006 Advocaat Mr. Ridder, stuurt brief naar tuchtcollege te Zwolle
Verweerder wordt verzocht binnen 4 weken te reageren.
12-02-2006 Huisarts geeft aan de advocaat mr. Ridder aan, dat hij geen autopsierapport, heeft - de overdracht van de patholoog-anatoom is telefonisch aan moeder doorgegeven - Dit klopt.
 
 

 

   
Enlish version of the site